Gornja Lendava
grad
13.stoletje
Goričko,Kuzma,Grad
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gornja Lendava (Lindua) se izrecno omenja že leta 1214. Izročilo trdi, da so grad pozidali templarski vitezi, vendar tega zgodovinske listine ne potrjujejo. Leta 1208 je ogrski kralj Andrej II. podaril grad grofu Nikolaju iz Železnega, leta 1269 ga je osvojil Hartnid Vildonski, leta 1275 je grad dobil župan Železne županije Gutkeled Omode, od leta 1365, ko ga je pridobil župan Peter Szechy, do leta 1684 so na gradu gospodovali grofje Szechyji, za njimi pa od leta 1685 madžarske grofovske rodbine Batthyany, Nadasdy, Szecheny in Szapary. Pred drugo svetovno vojno je grad imel Geza Hartner iz Murske Sobote. Po vojni so stavbo nacionalizirali in v njej uredili stanovanja. Pred leti so v grajski kapeli in v njem uredili krajevni zgodovinski muzej. Leta 1515 so grad osvojili uporni kmetje, leta 1549 izropali uporni tlačani, leta 1605 zasedli uporniki Stefana Bocskaya, leta 1619 uporniki sedmograškega kneza Bethlena Gaborja, leta 1685 pa so ga oplenili Turki.

Kronologija