Eggenwald
dvorec
15.stoletje
Gornja Radgona,Črešnjevci
ohranjen objekt

Dvor je posredno omenjen že leta 1426, med lastniki pa so bili gospodje Ivniški (Eibiswaldi) in Konigsfelderji, leta 1618 pa ga je Andrej pl. Pichler prodal radgonskemu zakupniku baronu Gotfriedu Stadlu. Leta 1651 je Eggenwald kupil trgovec Andrei Gopleis, nato so bili graščaki njegovi dediči pl. Eggenwaldi, leta 1761 ga je priženil Jožef Pavel Egger, leta 1784 prevzel Jožef Treger, leta 1794 ga je kupil Jožef Huber, nato Janez Jurij Schwinghammer. Ferdinand Benedikt Lang je gospoščino kupil leta 1800, leta 1807 Jožef Feichtinger, leta 1864 pa vitez Karel Vincenc Pichl-Gamsenfels.

Kronologija