Črnci
dvorec
18.stoletje
Gornja Radgona,Črnci
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baročni dvorec Črnci (Freudenau) je naslednik prvotnega strelskega dvorca omenjenega med letoma 1265 in 1267, poznejšega dvora in negovske pristave iz 16. stoletja ter kasnejše graščine iz začetka naslednjega stoletja. Med lastniki so sprva bili negovski graščaki grofje Trautmannsdorfi, od leta 1635 grof Ludvik Schwarzenberg, od leta 1642 pa Jurij p1. Khiessl. Od grofov Khiesslov, ki so Črnce konec 17. stoletja baročno predelali, je dvorec leta 1738 kupil grof Jurij Sturgkh, nato so bili lastniki grof Kajetan Wildenstein od leta 1792, grofica Jožefa Khevenhueller od leta 1794, grof Vincenc Szapary od leta 1802, grof Vajkard Trautmannsdorf od 1806, grof Karel Sturgkh od 1818, baron Egidij Taxis od 1825, grofica Kunigunda Rosenberg od 1827, le­ta 1843 je dvorec podedovala grofica Kunigunda Platz, nato ga je leta 1877 kupil grof Henrik de Avernas, leta 1885 pa trgovec Franz Pfannl. Do konca 2. svetovne vojne je Črnce imel veletrgovec Julij Meinl z Dunaja.

Kronologija