Branek
grad
16.stoletje
Ljutomer,Branoslavci
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Branek (Mallegg) so v 16. stoletju kot dvor posedovali pl. Herbersdorfi-Braneški po letu 1612 Johan Mailgraber, ki je stavbo prezidal v grad in se po njem imenoval baron Braneški (Meillegg). Leta 1664 je Branek pridobil Ignac Maurer, poznejši baron Mauerburg, ki je zanemarjeno in razpadajočo stavbo prezidal, od leta 1732 do 1903 pa sorodniki Mauerburgov grofje Codroipo iz Furlanije. Med obema svetovnima vojnama je bil lastnik Bratusa-Sonnenwald, po požaru leta 1925 pa so ga kupile rodbine Joha, Mikolič in Berden. Grad je bil večkrat predelan, saj je pogorel leta 1693, deset let pozneje so ga poškodovali Kruci, leta 1870 je zemeljski plaz uničil polovico gradu, na Silvestrovo 1925 pa je pogorel skoraj do tal.

Kronologija