Beltinci
dvorec
16.stoletje
Beltinci
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Beltinci (Balatincz), so pozidali v prvi polovici 16. stoletja pozidali grofje Banffyji, prvič omenjen v virih pa leta 1605. Od Banffyjev je Beltince leta 1648 kupil grof Franc Nadasdy, grofje Szechenyji pa so dvorec pridobili leta 1671. Od leta 1695 do približno 1730 so gospoščino imeli Ebergenyji, nato do leta 1816 priženjeni Czakyji. Med letoma 1816 in 1860 so bili lastniki Gyiki, do 1892 rodbina Sina, do leta 1945 pa grofje Zichyji.

Kronologija