Šteberk II.
dvorec
17.stoletje
Cerknica,Lipsenj,Podšteberk
skromna razvalina

Leta 1635 je šteberško gospoščino kupil knez Janez Anton Eggenberg in si iz grajskih razvalin na mestu nekdanjega dvora in poznejše grajske pristave pozidal dvorec Spodnji Šteberk (Steegberg). Od Eggenbergov je dvorec in gospoščino kupil grof Janez Gašper Cobenzl leta 1761, leta 1846 pa je lastnik Šteberka postal knez Weriand Windischgratz.

Kronologija