Šikulje
dvor
17.stoletje
Postojna,Velika Brda
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grof Janez Andrej Paradeiser je verjetno že leta 1602 iz prvotnega deželnoknežjega dvora pozidal dvorec Šikulje oz. Škule (Scheckelhoff). Kmalu zatem, verjetno okoli leta 1620 je Šikulje kot doto dobil Janez pl. Haller, nato pa so stavbo kupili baroni Rossettiji in posestvo priključili gospoščini Školj. Leta 1802 je baron Bernard Rossetti, prodal posestvo in stavbo Kraški dvorni kobilarni in do prve svetovne vojne je bila v njej podružnica Lipice. Med drugo svetovno vojno so stavbo požgali Nemci.

Kronologija