Studeno
dvor
13.stoletje
Postojna,Studeno
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Vas Studeno je od leta 1162 pripadala posesti cistercijanskega samostana v Stični. Samostan je imel od leta 1265 tukaj tudi sodno oblast nad podložniki. Posest je samostan obdržal do ukinitve leta 1784. Studeno je bilo pomebna postojanka za pretovarjanje blaga od morja do Stične, zato so kmalu zgradili dvor Studeno (Kaltenfeld) od koder so nadzorovali in upravljali pretvorno postajo. Po letu 1720 so poukazu cesarja karla VI. zgradili novocesto med Razdrtim in Planino skozi Postojno in tako je cesta skozi Studeno izgubila prvotni pomen, zato so tudi opustili pretovorno postajo v Studenem.Nekateri podatki kažejo, da so dvor zato opustili kmalu po letu 1720.

Kronologija