Stara hiša
dvorec
19.stoletje
Postojna
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Lovski dvorec Stara hiša ( Altes Haus) so pozidali knezi Windiscgraetzi okoli leta 1890. V njihovi posesti je bila stavba do nacionalizacije po drugi svetovni vojni. Po vojni so nekaj časa v poslopju bivali gozdarska družina Bittner in gozdni delavci.

Kronologija