Slavina
grad
14.stoletje
Postojna,Slavina (Tabor)
delni sledovi

Grad je omenjen leta 1331, ko je oglejski fevdnik Viljem Pišečki izročil grad (castrum nostrum de Scluina) sovražniku brez patriarhovega dovoljenja.

Kronologija