Senožeče II.
dvorec
17.stoletje
Razdrto,Senožeče
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Senožeče (Snosetsch) je leta 1660 pozidal knez Ferdinand Porzia. Posest so upravljali Garzarolliji, poznejši pl. Thurnlacki, ki so v naše kraje prišli skupaj s knezi Porzia, v 19. stoletju pa rodbina Dejak. Od srede 19. stoletja do leta 1912 so bili v stavbi okrajno sodišče, davčni urad in gozdni inšpekcijski urad knezov Porzia. Knez Ludvik Porzia je leta 1906 Senožeče prodal na dražbi, dvorec je kupil Karel Lenassi, poznejši župnik v Dolnji Košani. Leta 1913 je dvorec podedovala Lenassijeva nečakinja Ana Biščak, med prvo svetovno vojno so bili v njem begunci iz Galicije in vojki, nato pa sta ga kupila kmeta Franetič in Može iz Dolenje vasi in poslopje pustila propadu.

Kronologija