Razdrto
dvorec
18.stoletje
Razdrto
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gospoščina Razdrto (Prewald) se v virih omenja šele od 16.stoletja. Domnevno je sprva sodila pod goriške vazale,gospode iz Rihemberka, konec 16.stoletja pa je pripadla grofom Lanthieri iz Vipave. V prvi polovici 17. stoletja je gospoščina prešla v last plemiške družine Rossetti. Leta 1728 so na cesarjev ukaz premestili poštno postajo iz Hrušice v Razdrto in takrat tudi pozidali novo poštno postajo poznano kot dvorec Razdrto. Leta 1809 je poštni mojster Matija Dolenc kupil gospoščino Razdrto, ki je bila v lasti njegovih potomcev do leta 1885,ko je prešla s poroko v posest družine Garzarollijev. Leta 1933 je dvorec kupil Ferrari in ga leta 1935 prodal v Trstu živečemu grškemu ladjarju Demetriusu de Economo. Stavbo je potem uporabljal vse do leta 1942. Po vojni je bila stavba s posestvom nacionalizirana in v upravljanju Kmetijske zadruge,ki so jo preuredili v stanovanja.

Kronologija