Ravne
dvorec
16.stoletje
Pivka,Kal
ohranjen objekt

Dvorec Ravne (Raunach) so v 16. stoletju na razvalinah starega stolpastega gradu pozidali gospodje Raunachi. Prva utrdba je baje bila pozidana že v 12. stoletju, bolj verjetno pa šele leta 1313, ko je oglejski patriarh dal sezidati stolpasto poslopje. Leta 1617 je dvorec Ravne kupil od Jurija p1. Raunacha tržaški patricij Karel de Leo, med letoma 1657 in 1665 je polovico dvorca imela baronica Marija Margareta Kheysell, po smrti Janeza Jeremije Lea pl. Leuenburga leta 1725 pa ga je podedoval svak grof Franc Karel Hohenwart s Kolovca. Hohenwarti so ga posedovali do konca druge svetovne vojne.

Kronologija