Prestranek
graščina
16.stoletje
Postojna,Prestranek
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščino Prestranek (Prostranigkh) je pred letom 1581 pozidal Ivan pl. Edling iz Vipave, nato jo je od barona Janeza Jakoba Edlinga leta 1656 kupil baron Janez Vinter Neuhaus. Med lastniki so bili še grof Bernardin Barbo omenjen leta 1668 in leta 1670 baron Andrej Bernardin Oberburg, leta 1675 je gospoščino in graščino priženil Janez Peter pl. Marastoni, po poroki z njegovo vdovo pa jo je pridobil baron Valerio de Leo pl. Leuenburg leta 1688. Leta 1699 je Prestranek pridobil cistercijanski samostan v Stični, tam je začasno bival grof Gallenberg, ki je blizu imel kobilarno, leta 1728 pa ga je kupil cesar Karel VI. in posestvo združil z Lipico. Danes je ohranjeno še poslopje v katerem so bila po drugi svetovni vojni stanovanja in upravni prostori kmetijske zadruge.

Kronologija