Predjama
grad
13.stoletje
Postojna,Bukovje,Predjama (Podgora)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Ostanki prvotnega jemskega gradu Predjama (Luegg) so prvič omenjeni leta 1274, ki so ga dali pozidati oglejski patriarhi, v fevdu pa so ga imeli goriški grofje. Konec 13. stoletja je bil porušen, vendar kmalu obnovljen. V 14. stoletju so bili med vazali vitezi iz Vipave in veja mengeških gospodov - Steyrerji. Let a1368 ja Friderik Steyrer iz Mengša prodal grad Habsburžanom, ki so ga zastavili Konradu s Kraigha. Med deželnoknežjimi fevdniki so bili vitezi iz Lienza, ki so se po gradu imenovali Predjamski. Najbolj poznan med njimi je bil Erazem Predjamski, ki so ga po dolgem oblegaanju gradu leta 1484 ubili. Po Erazmovi smrti so gospoščino upravljali njegovi dediči, nato je grad postal deželnoknežja posest. Kasneje pa je bil grad v lasti več različnih lastnikov. Od leta 1810 je imel grad v lasti grof Mihael Coronini s Kronberga, leta 1846 pa je bil lasti Windischgratzov do konca druge svetovne vojne. Med 2.svetovno vojno je bilo v gradu sodišče in partizanska tiskarna.

Kronologija