Postojna II.
dvorec
17.stoletje
Postojna
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Postojna (Adelsberg) imenovan tudi Novi grad je spadal pod gospoščino starega gradu. Leta 1680 je grad kupil Janez Vajkard Auersperg in nanj po letu 1689 prenesel sedež gospoščine iz starega gradu. Leta 1711 je dvorec s posestjo po ukazu cesarja Karla VI. od Auerspergov prevzel v zakup upravnik kobilarne Lipica Marko pl. Oblak, poznejši baron Wolkensberg. Tako je za potrebe kobilarne dvorec služil do leta 1748, ko so prostore namenili za sedež okrožnega glavarja za Notranjsko.Od leta 1856 so v dvorcu uredili še sodišče,davkarijo in zemljiško knjigo. Po drugi svetovni vojni je prešel pod upravo Ministrstva za pravosodje, nato pa pod Mestni ljudski odbor Postojna, ti pa so ga leta 1947 oz.1951 namenili za prostore Notranjskega muzeja in Inštituta za raziskovanje Krasa. Po letu 1999 je v celoti namenjen za potrebe inštituta za raziskovanje Krasa.

Kronologija