Postojna I.
grad
12.stoletje
Postojna (Sovič)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Postojna (Adlsberg) imenovan tudi Stari grad je prvič omenjen leta 1228,nato pa šele 1327. V 12. stoletju so ga pozidali grofje Andeški, nato je bil v rokah oglejskih patriarhov. Leta 1371 so ga od Ogleja kupili Habsburžani, ki so ga že naslednje leto zastavili Celjanom. Od leta 1456 je bil grad Postojna deželnoknežja posest, ki jo je skozi leta upravljalo več glavarjev. Leta 1581 je grad in gospoščino kupil knez janez Siegfried Eggenberg, leta 1680 knez Janez Vajkard Auersperg. Po letu 1856 je bila postonjska gospoščina v državni lasti. Grad je bil poškodovan med potresom leta 1511, v začetku 17. stoletja je vanj treščila strela in ga požgala, dokončno pa je propadel med požarom leta 1689.

Kronologija