Polhov Gradec II.
dvorec
16.stoletje
Polhov Gradec
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Verjetno je današnjo stavbo po potresu 1511. leta sezidal zastavni lastnik gospostva Gašper pl. Lamberg, verjetno iz leta leta 1315 omenjenega spodnjega gradu v Polhovem Gradcu. Zastavni lastniki Polhovega Gradca so se hitro menjali, leta 1588 je gospoščino kupil grof Jurij Khiessl s Fužin. Za njim srečamo med lastniki barona Janeza Krstnika Moscona od leta 1618, Ludvika pl. Edlinga od leta 1642 in viteza Krištofa Troppenaua od leta 1653, ki je leta 1658 prodal grad Marku Antonu Kunstlu pl. Baumgartnu. Novemu lastniku je cesar leta 1684 podelil baronstvo in dovolil uporabljati grb izumrlih vitezov Polhograjskih. Za baroni Polhograjskimi so kot graščaki sledili po letu 1826 grofica Antonija Ursini-Blagaj, baronica Marija Billichgretz, nato je Polhov Gradec leta 1886 dedoval grof Aleksander Auersperg, leta 1875 pa je Polhov Gradec kupila Louisa Urbančič. Urbančiči so bili lastniki graščine do konca druge svetovne vojne, ko je bilo poslopje nacionalizirano.

Kronologija