Poček
pristava
16.stoletje
Prestranek,Poček
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Poček (Potschekh) je leta 1581 omenjen kot del gospoščine Prestranek. Točen nastanek pristave ni znan. Leta 1728 ga je kot sestavni del gospoščione Prestranek kupil dvorni erar za potrebe kobilarne Lipica. Pozneje so Bile in Poček združili v samostojno enoto kobilarne Lipica. Leta 1939 je Prestranek z Bilami in Počkom prevzel vojaški urad za utrdbe, po vojni pa je objekt nekaj časa zopet uporabljala lipiška kobilarna. Po letu 1950 je prešel v uporabo kmetijske zadruge, v sedemdesetih letih pa je celotno posestvo kot vadišče začela uporabljati jugoslovanska vojska. Sedaj je tam vojaški poligon Slovenske vojske.

Kronologija