Orehek
grad
16.stoletje
Postojna,Orehek
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Orehek (Nussdorf) je bil po Valvasorjevih zapisih pozidan v 13. stoletju, upravljali pa so ga gospodje Nussdorfi, bratje Rudolf, Hartvik in Oton so omenjeni leta 1245. Iz razpadajočega poslopja je leta 1584 grof Ahacij Thurn sezidal nov grad. Med lastniki srečamo še Rafaela pl. Coraduzzija do leta 1618, barona Jakoba Hallerja in njegovega nečaka Andreja Hallerja pl. Hallersteina do leta 1652 ter kneza Ferdinanda Porzio, od katerega ga je leta 1678 odkupil baron Janez Bernard Rossetti, ki ga je leta 1809 prodal poštnemu mojstru v Sežani Matiji Dolencu. Do konca druge svetovne vojne je bil Orehek v lasti rodbine Dolenc. Zdaj so v grajskem poslopju stanovanja.

Kronologija