Nadlišek II.
dvorec
17.stoletje
Nova vas,Hiteno,Pajkovo
razvalina

Grof Andrei Auersperg je leta 1686 zgradil lovski dvorec Nadlišek (Ney Nadlischek), ki je v ljudskem jeziku dobil ime Pajkovo. Leta 1739 so Turjačani ustanovili fidejkomis, ki je poleg Turjaka obsegal še urad Nadlišek, takrat je bil oskrbnik Nadliška ded škofa Friderika Barage in je bit v njihovi posesti do konca druge svetovne vojne. Gradič so med poletno ofenzivo julija 1942 požgali Italijani.

Kronologija