Nadlišek I.
grad
13.stoletje
Nova vas,Hiteno (Nadliški grič)
delni sledovi

Na Nadliškem griču je nekdaj stal oglejski grad Nadlišek (Nadlischeck). Leta 1260 je patriarh Gregor de Montelongo svojemu zvestemu vitezu Herbardu Auerspergu s Turjaka podelil v fevd obširno gozdno posest na tem območju, sto let pozneje pa so Turjačani izročili posest Habsburžanom in jo takoj dobili nazaj v deželnoknežji fevd. Da bi zavarovali posest, so Auerspergi verjetno že kmalu pozidali sprva preprosto stolpasto poslopje, ki pa so se mu pozneje pridružile še druge stavbe in mogočno obzidje s stolpi. Konec 15. stoletja so turjaški grofje grad preuredili v protiturški tabor. Leta 1546 so Nadlišek opustošili Turki, trinajst let pozneje pa so dvakrat oblegali Nadlišek, a so jih turjaške čete pregnale. Grad je razpadel v 17. stoletju.

Kronologija