Mali grad
grad
14.stoletje
Planina,Kačja vas
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Omembe v virih kažejo, da naj bi poslopje Mali grad (Kleinhaussl) nastalo v začetku 14. stoletja. Leta 1321 je v zgodovinski listini omenjen vitez Renc de Albibus, kastelan na Malem gradu in Hošperku. Od planinskih vitezov so gospoščino sredi 14. stoletja dobili Neuhausi, nato so gospoščino imeli gospodje Hallerji, znameniti vitezi Rauberji pa so jo dobili v deželnoknežji fevd konec 15. stoletja. Leta 1614 je gospoščino kupila kneginja Regina Eggenberg in jo združila z bližnjim Hošperkom, leta 1716 jo je pridobil grof Janez Gašper Cobenzl, leta 1810 podedoval grof Mihael Coronini-Cronberg, leta 1858 pa je knez Weriand Windischgratz grajsko razvalino kupil od Janeza Obreze. Windischgratzi so pred letom 1900 razpadajoči okrogli stolp pokrili s streho, da bi ga zavarovali pred nadaljnjim propadanjem. Stolp je bil pred 2. svetovno vojno zopet brez strehe, po vojni pa so ga člani domačega planinskega društva obnovili in pokrili.

Kronologija