Lukovec
gradič
15.stoletje
Lukovica pri Brezovici (Debeli vrh)
delni sledovi

Dvor Lukovec (Lukowitz) naj bi bil pozidan v 15. stoletju, katerega so grofje Barbo okoli leta 1600 prezidali v gradič. Zametek Lukovca predstavljajo tri hube, ki jih je leta 1431 Nikolaj Gallenberger prodal kot deželnoknežji feud ljubljanskemu sodniku Spenglavcu, od leta 1479 pa jih je imel v fevdu Matevž Abend. Kasneje je bil v rokah različnih plemiških rodbin. Leta 1768 je Lukovec podedovala grofica Barbara Rasp, po letu 1803 so ga pridobili grofje Thurn-Valsassina. Leta 1836 ga je podedovala baronica Barbara Rechbach, leta 1863 kupil ljubljanski trgovec Janez Smrekar, nato leta 1870 Luka Tavčar in leta 1888 na dražbi dunajski tovarnar F. M. Schmitt.

Kronologija