Loško
grad
16.stoletje
Cerknica (Skrajnik)
skromna razvalina

Grad Loško (Thurnlaek) so iz prvotnega stolpa omenjenega v virih leta 1276, verjetno v prvi polovici 16. stoletja pozidali grofje Auerspergi. Leta 1572 ga je baron Herbert Auersperg prodal Francu Frankoviču, za njim so Loško imeli p1. Palmburgi, leta 1662 pa ga je Jurij Joahim pl. Palmurg prodal priorju Cirianu iz kartuzijanskega samostana v Bistri. Po ukinitvi samostana Bistra je gospostvo leta 1782 pripadlo verskemu skladu, 1826. leta pa ga je kupil Franc Galle, graščak v Bistri. Grad je propadel konec 19. stoletja, lastnik razvalin in posestva pa je bila pred drugo svetovno vojno rodbina Pogačnik.

Kronologija