Logatec
dvorec
16.stoletje
Logatec
ohranjen objekt

Grad Logatec (Loitsch) je sezidal pred letom 1580 idrijski upravnik Urban Ainkhiirn, graščak na Ljubeku in Hošperku. Deželni knez je gospostvo in grad leta 1606 zastavil Adamu pl. Mosconu, nato je bil lastnik baron Ehrenreich Lamberg, od leta 1620 naprej pa Eggenbergi. Knez Janez Sigfried Eggenberg je leta 1716 grad prodal grofu Janezu Gašperju Cobenzlu, leta 1810 ga je podedoval grof Mihael Coronini-Cronberg, njegova vdova grofica Zofija Pagan pa ga je 1846 leta prodala knezu Weriandu Windischgratzu, ki ga je na prelomu stoletja odstopil za državne urade. Po vojni je bil nacionaliziran, v njem pa so bili se nekaj let nazaj prostori vzgojnega zavoda za mladino.

Kronologija