Koča vas
graščina
16.stoletje
Stari trg pri Ložu,Markovec
ohranjen objekt

P1. Hallerji iz Loža so sredi 16. stoletja sezidali graščino Koča vas (Hallerstein). Med kasnejsimi lastniki sta med letoma 1601 in 1609 omenjena Nikolaj pl. Gregorijanec in Katarina Dorotič, Angel pl. Porta jo je leta 1622 prodal Janezu Juriju pl. Hallerju, to pa dve leti pozneje zastavil Erazmu pl. Scheyerju in Juriju Adamu pl. Pranckhu s Snežnika. Sredi 17. stoletja je bil lastnik Rafael pl. Coraduzzi, leta 1667 sta gospoščino delila Estera Maksimilijana Pruckenthal in baron Franc Rigoni, ki je leta 1690 Kočo vas prodal grofu Juriju Gotfriedu Lichtenbergu z Ortneka in v posesti to rodbine in sorodnikov Schollmeyer-Lichtenbergov je ostala do konca druge svetovne vojne. Danes so v razpadajoči graščini stanovanja.

Kronologija