Karlovec
grad
13.stoletje
Cerknica,Dolenja vas
skromna razvalina