Hošperk II.
dvorec
17.stoletje
Postojna,Planina
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Hošperk (Haasberg) so po letu 1614 pozidali Eggenbergi. Leta 1810 je Hogperk podedoval grof Mihael Coronini pl. Cronberg, grofova vdova Zofija pl. Fagan pa je leta 1846 prodala planinsko gospostvo knezu Weriandu Windischgratzu. Hošperk je nekaj časa med prvo svetovno vojno občasno uporabIjal avstrijski cesar Karel I. kot svoj glavni stan. Po kapitulaciji Italije so se v Hošperk vselili Nemci. Leta 1944 so ga požgali partizani.

Kronologija