Hošperk I.
grad
12.stoletje
Postojna,Planina
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Grad Hošperk (Haasberg) je omenjen dokaj pozno, šele leta 1295, po mnenju zgodovinarjev pa naj bi bil pozidan morda že konec 12. stoletja kot goriška utrdba. Grad so sprva upravljali številni kastelani in fevdniki goriških grofov, nato vitezi Albenski, veja rodbine Neuhausov, nato razni kastelani. Leta 1435 so Hošperk pridobili Celjani, po smrti zadnjega celjskega kneza Ulrika pa so gospostvo po dedni pogodbi dobili Habsburžani in ga do leta 1587 oddajali kot deželnoknežji fevd. Konec 15. stoletja so med kastelani na gradu omenjeni Wagni, sredi 16. stoletja so na njem gospodovali znameniti Rauberji, zatem pa je bil fevdnik Sebastijan pl. Windischgratz od leta 1563, ki se je poročil s Katarino pl. Rauber. Leta 1577 je bil zastavljen nekdanjemu kranjskemu vicedomu Juriju Hofferju. Leta 1511 je grad razdejal katastrofalni potres.

Kronologija