Breg
stolp
14.stoletje
Stari trg pri Loľu
izginuli objekt

Leta 1321 sta kot lastnika dvora Breg (Hofrain) omenjena Johanes z Brega in Georius de Rain, leta 1384 pa sta Janez z Brega in njegov sin Otel prodala grofom Ortenburskim svoj stolp in ga takoj prejela nazaj v fevd. Stolp na Bregu blizu Loľa je večkrat omenjen med letoma 1384 in 1392 kot last Otona iz Loľa. Leta 1589 je bil lastnik dvora baron Jurij Adam Pranckh, od leta 1707 grof Jurij Gotfried Lichtenberg.

Kronologija