Bistra
dvorec
13.stoletje
Vrhnika, Bistra
ohranjen objekt

Leta 1255 je koroški vojvoda Bernard Spanheimski ustanovil kartuzijanski samostan v Bistri (Freidenthal) , ki ga je leta 1782 ukinil cesar Jožef II. Dvorec je bil leta 1794 prepisan na verski sklad , v njem pa je bila okrajna gosposka in sodnija. Dvorec je leta 1670 prizadel potres, leta 1773 je samostansko poslopje pogorolo, a so ga obnovili. Leta 1826 je dvorec kupil ljubljanski trgovec in tovarnar Franc Galle. Leta 1945 je bila stavba nacionalizirana. Sedaj so v Bistri prostori Tehniškega muzeja Slovenije.

Kronologija