Bile
pristava
16.stoletje
Prestranek
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Posestvo Bile (Willach) se leta 1581 prvič omenja kot del gospoščine Prestranek. Posestvi Bile in Poček sta bili najobsežnejši del posesti prestranske izpostave kobilarne v Lipici in so ju kasneje združili v samostojno enoto kobilarne v Lipici. Leta 1923 so Bile prešle pod upravo italijanskega vojnega ministrstva.Leta 1939 je Bile ,Poček in Prestranek prevzel vojaški urad za utrdbe,po vojni pa vključili pod Zvezno kmetijsko posestvo Lipica. Leta 1950 je pristava s posestvom prešla v uporabo Kmetijske zadruga Postojna. Okoli leta 1975 je posest kupila Jugoslovanska armada in dele objektov uporabili za skladišča. Leta 1991 je kompleks prešel v uporabo Slovenske vojske kot del vadbišča Poček.

Kronologija