Baumkircherjev turn
stolp
14.stoletje
Horjul,Lesno Brdo
delni sledovi

Stolp ima ime po prvem lastniku znamenitem vojščaku baronu Andreju Baumkircherju. Kot deželnoknežji fevd so grad pred letom 1389 upravljal vitez Jurij Baumkircher, od leta 1437 pa njegov sin Viljem. Ko so v Avstriji obglavili barona Andreja Baumkircherja kot zarotnika, je cesar Friderik III. ukazal porušiti stolp do tal, danes so vidni le njegovi skromni sledovi. Gospoščina Baumkircherjev turn je bila v začetku 16. stoletja pridružena istoimenski gospoščini v Vipavi, imela jo je rodbina Lanthieri, nato pa jo je leta 1634 kupil Gašper Kušlan iz Zablat.

Kronologija