Adlershofen
dvorec
17.stoletje
Postojna
ohranjen objekt

Dvorec Adlershofen (Adlershofen) so sezidali leta 1692. Leta 1695 ga je Sebastijan pl. Raigersfeld prodal Mariji Suzani pl. Kreutzberg,od njenega potomca pa ga je leta 1762 kupil Jurij Sigmund pl. Garzarolli. V rokah Garzarollijev je ostal do leta 1895, ko ga je kupil postonjski veletrgovec Franc Jurca,ki je kasneje stavbo skoraj v celoti podrl in na njenem mestu zgradil vilo poimenovano tudi ,,vila Jurca,,. Stavba je v njihovi lasti bila do nacionalizacije po drugi svetovni vojni. Leta 1951 so v stavbi odprli sodišče, kjer je še sedaj.

Kronologija