Slovenj Gradec I.
grad
11.stoletje
Slovenj Gradec,Stari trg (Grajski grič)
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1214 je omenjen grad Slovenj Gradec (Windischgratz) kot castrum Windesgrez, vendar pa je bil pozidan že v 11. stoletju, saj njegovega lastnika grofa Werianta de Greza srečamo že leta 1091. Zatem so bili lastniki gospoščine grofje Spanheimi od leta 1130, Traungaui od 1147 in Andechsi od 1192 ter od leta 1251 oglejski patriarhi, po letu 1425 pa deželni knez. Med slovenjgraškimi kastelani so bili od leta 1214 tudi vitezi Diengeni iz Zapric v Kamniku, ki so se pozneje odselili v Gradec, iz te veje rodbine izvirajo poznejši Windischgratzi. Leta 1473 so grad zavzeli Turki, petnajst let pozneje pa Ogri pod poveljstvom Jakoba Szekelyja in ga razdejali.

Kronologija