Pukštajn I.
grad
13.stoletje
Dravograd,Bukovje (Pukštajnski vrh)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Pukštajn (Buchenstein) so okoli leta 1200 pozidali grofje Andechs-Meranski, upravljali pa njihovi oglejski ministeriali vitezi Pukštajnski. Med zastavnimi lastniki srečamo leta 1278 grofa Henrika Pfannberškega, leta 1282 ga je Majnhard z Enzelsdorfa zastavil Ofonu Emmerberškemu z Marenberka, grofje Vovbrški so ga pridobili okoli leta 1290. Leta 1322 ga je oglejski patriarh podelil v fevd Konradu Auffensteinskemu, leta 1369 je pripadel deželnemu knezu, ta ga je podelil Niklasu Gallu iz Slovenj Gradca, ki je na gradu osnoval novo vejo gospodov Gallensteinov. Po letu 1516 ga je kupil Žiga pl. Gaisruck, leta 1593 Mathes Amman, dve leti zatem pa je med vojaškim spopadom pogorel, a so ga obnovili. Po letu 1612 je nadvojvodska komora v Gradcu dajala Pukgtajn v za­kup različnim plemiškim rodbinam. Ko je grad leta 1706 ponovno pogorel, so ga opustili in pustili razpasti.

Kronologija